علی طالعی جایزه دوم مسابقه عکاسی داسک را به تبریز آورد

+0 به یه ن

در کولاک نمایش پیروزمندی های تبریز و آذربایجان ، مردی بی صدا و ساکت ، در مسابقات بین المللی عکس «داسک» ترکیه ، مقام دومی بهترین عکاسی از طبیعت را، برای آذربایجان به ارمغان آورد. این موفقیت در سایه ظفر ورزشکار عارف مسلک آذربایجان «عظیم قیچی ساز» به حاشیه رفت، و در سر و صدای موفقیت فیلم «حیوان» در جشنواره «کن» فرانسه گم شد.

«علی طالعی قراملکی» مرد جوان اندیشه عقلانی هویت مداری آذربایجان، جوان پرکار و بی مدعا، جایزه دوم مسابقه عکاسی ترکیه را از آن خود و آذربایجان کرد. بی صدا و خاموش به وطن بازگشت. هیچ مقام مسئولی در کشور و استان و حتی شهر تبریز این موفقیت های هنرمندان و ورزشکاران را تبریک نگفت و قدردانی نکرد.

آذربایجان اینهمه را در یادداشت خود محفوظ خواهد داشت.

بر حق است که از ‌عظیم قیچی ساز ، از دست اندرکاران و سازندگان فیلم حیوان، به سهم خود قدردانی کنیم.

و قدر نهیم موفقیت علی طالعی قراملکی را که به همت او، نام تبریز و آذربایجان در یک مسابقه بین المللی، بر بلندگوی نام آوران توانمند، به افتخار خوانده شد.  • [ ]