قیمت و موارد مصرف وجوهات شرعی

+0 به یه ن

مراجعین محترم سؤالات زیادی در مورد میزان کفارات مختلف و وجوهات شرعی می‌پرسند که لازم دانستم جدول زیر را برای آگاهی عزیزان تهیه نمایم:

جدول مبالغ وجوهات شرعی بصورت زیر است: 

مبالغ به تومان می باشد

نو  • [ ]