برای استعلام بسته حمایتی می توانید کد: #4*4* را از طریق موبایل ارسال نمایید سپس کد ملی سرپرست خانوار را وارد نمایید تا وضعیت بسته حمایتی شما را اعلام نماید.